0913 9000026 / +995555607026
Admin@Exchanger.ir

قوانین و مقررات

بیتکوین | بیت کوین | خرید بیتکوین | فروش بیتکوین | خرید بیت کوین | فروش بیت کوین | اتریوم | خرید اتریوم | فروش اتریوم | خرید و فروش اتریوم | خرید و فروش بیت کوین | خرید و فروش بیتکوین

عضویت در سایت Exchanger.ir به معنای مطالعه و پذیرش قوانین زیر می باشد.

  •  سایت Exchanger.ir از ارائه خدمات به اشخاص با هویت پنهان معذور است.
  •  در صورت هرگونه تخلف از سوی کاربر اعم از استفاده از حساب های هکی، مشخص نبودن منبع پول، پولشویی و ... که قصد فریب سایت را دارد، سایت Exchanger.ir حق خود می داند حساب کاربر را معلق و به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد.
  •  واریز وجه به حساب سایت Exchanger.ir توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی و درخواست کننده سفارش باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب سایت Exchanger.ir باید از حساب شخص متقاضی (کاربر عضو و احراز شده در سایت) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام کاربر احراز هویت شده در سایت Exchanger.ir باشد. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  •  قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار اشخاص دیگر در صورت محرز شدن، موجب اخراج کاربر از سایت می شود و عواقب ناشی از این امر بر عهده کاربر احراز هویت شده می باشد.
  •  در صورت ثبت نادرست حساب گیرنده و یا عدم اطمینان از سمت گیرنده، سایت Exchanger.ir هیچ گونه مسئولیتی را در این راستا نمی پذیرد.
  •  کمیسیون انتقال ارز دیجیتال به صورت priority توسط Exchanger.ir پرداخت میشود و مشتریان هزینه جداگانه‌ای پرداخت نمیکنند.
  •  پس از اتمام خرید محصول، مسئولیت محل و مکان و زمان و نحوه استفاده از محصول بر عهده کاربر می باشد.
  •  خدمات وب سایت Exchanger.ir مستقل از هر گروه و سازمانی می باشد.